دفتر مرکزی کوشا تجارت

تهران،خیابان گمرک شهریار، خیابان خلیج دوم،

به جهت نوسانات نرخ دلار، سفارش جدید پذیرفته نمی شود.